Nguyên tắc của dòng xung trong máy cắt dây CNC molipden

#1
Máy cắt dây chính xác CNC tại Hà Nội sử dụng dây cắt làm công cụ cắt gọt, khi dòng điện đi qua dây cắt để ăn mòn lên phôi, cần phải tuân thủ một số nguyên tắc nhất định sau để đảm bảo an toàn cho kỹ thuật viên, cũng như đảm bảo tính chính xác, tính thẩm mỹ cuối cùng cho chi tiết cần gia công.
Khi sử dụng máy cắt dây molipden chính xác, cần lưu ý: Nguyên tắc của dòng điện xung phải được tuân thủ khi thiết kế và cắt dây bằng phương pháp cắt nhiều lần hoặc thứ cấp. Hai phương pháp này cần được ứng dụng linh hoạt trong quá trình gia công, đặc biệt, với một số phôi cần cắt hình dạng phức tạp và phôi có mặt cắt lớn hoặc phôi rỗng mà có chiều dày thành phần lớn, phương pháp cắt thứ cấp có thể được sử dụng để hạn chế làm biến dạng và đảm bảo độ chính xác của cả quá trình gia công.
Xem chi tiết
 

Đính kèm